Blogs

 

Het belang van duurzaam wonen en ondernemen: Een interview met Jeroen Muis van EnergieSlimAdvies

 

In een wereld die wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen, van pandemieën tot geopolitieke spanningen, groeit de roep om duurzame oplossingen gestaag. Het streven naar een groenere toekomst wordt steeds dringender, waarbij duurzaam wonen een cruciale rol speelt. Maar wat houdt duurzaam wonen precies in en hoe kunnen zowel woningeigenaren als ondernemers de juiste keuzes maken?

 

Om hier dieper op in te gaan, spraken we met Jeroen Muis, de eigenaar van EnergieSlimAdvies, een bedrijf dat zich toelegt op het verstrekken van onafhankelijk en eerlijk advies aan woningeigenaren en ondernemers op het gebied van duurzaamheid.

 

Het avontuur begon ruim drie jaar geleden voor Jeroen en zijn bedrijf, met als doel huiseigenaren en bedrijven te ondersteunen bij het nemen van cruciale beslissingen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid. Inmiddels hebben ze meer dan 3300 huishoudens en bedrijven geholpen. "Het draait allemaal om het informeren van mensen," legt Jeroen uit. "Veel mensen twijfelen over welke maatregelen ze moeten nemen en welke investeringen echt de moeite waard zijn. Wij kunnen ze helpen bij het maken van weloverwogen keuzes."

 

Eén van de belangrijkste onderwerpen die vaak ter sprake komen tijdens deze adviesgesprekken is de installatie van zonnepanelen. "Het gaat niet alleen om geld besparen," benadrukt Jeroen, "maar ook om het verminderen van de CO2-uitstoot." Met een voorbeeld illustreert hij hoe het plaatsen van slechts 10 zonnepanelen de CO2-uitstoot al met gemiddeld 1200 kilo kan verminderen. Bovendien verbetert het de energieprestatie van het huis of bedrijfspand, wat niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook voor de waarde ervan bij een eventuele verkoop.

 

Ondanks recente discussies over kosten die energiemaatschappijen in rekening brengen voor zonnepaneelbezitters, benadrukt Jeroen dat de voordelen nog steeds opwegen tegen de nadelen, vooral als men rekening houdt met de lange termijn voordelen voor het milieu en de energie-efficiëntie van de woning of het bedrijfspand.

 

Naast zonnepanelen ziet Jeroen ook een groeiende interesse in andere duurzame oplossingen, zoals energieopslag (batterijen) en slimme verwarmingssystemen. "Alles draait om het juiste advies," zegt hij. "Er zijn tal van factoren die bepalen welk systeem het meest efficiënt is voor een specifiek huis of bedrijfspand, en wij helpen mensen bij het maken van die keuzes."

 

Jeroen benadrukt ook dat infraroodverwarming een duurzame optie is. "Infraroodverwarming kan werken op opgewekte wind- en zonnestroom, waarbij geen CO2 vrijkomt," voegt hij toe. Deze systemen bieden een efficiënte en milieuvriendelijke manier om huizen en bedrijfspanden te verwarmen, wat bijdraagt aan een lagere ecologische impact. Bovendien onderstreept Jeroen nog twee extra voorbeelden van duurzame oplossingen: infraroodverwarming en isolatie.

 

Infraroodverwarmingssystemen en hoogwaardige isolatie kunnen beiden bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. Infraroodverwarming werkt op basis van stralingswarmte, waardoor energie efficiënter wordt gebruikt, terwijl isolatie zorgt voor een beter behoud van warmte en koelte, waardoor de energiebehoefte vermindert.

 

De toenemende vraag naar advies op maat bij EnergieSlimAdvies onderstreept het groeiende bewustzijn onder zowel huiseigenaren als ondernemers over het belang van duurzaam wonen. Door te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen kunnen huishoudens en bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook besparen op hun energiekosten op de lange termijn.

 

Als directeur en adviseur duurzaam wonen heeft Jeroen Muis een duidelijke boodschap voor zowel woningeigenaren als ondernemers: "Laat u informeren, maak weloverwogen keuzes en draag bij aan een groenere toekomst voor ons allemaal."

 

Wil je meer weten over duurzaam wonen en hoe je jouw huis of bedrijfspand kunt verduurzamen? Neem dan zeker een kijkje op de website van EnergieSlimAdvies en maak een afspraak voor een adviesgesprek op maat. Samen kunnen we bouwen aan een duurzamere wereld! Jeroen is een partner van co2.eu en bezit heel veel kennis.

 

Contact gegevens:

Jeroen Muis
Directeur – Adviseur Duurzaam Wonenwww.energieslimadvies.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als CO2 naar stront zou stinken

Stel je voor: je stapt buiten op een frisse ochtend. De zon schijnt, de vogels fluiten, en in de verte ruik je... stront. Maar niet zomaar stront, nee, de penetrante geur van CO2.

Met elke inademing word je je bewust van de onzichtbare dreiging die ons omringt. De geur is overal: in de drukke straten, in de frisse lucht van het park, zelfs in je eigen huis. CO2 is niet langer onzichtbaar, het is onmiskenbaar.

De impact is onmiddellijk. Mensen zijn geschokt, geconfronteerd met de realiteit van klimaatverandering. De geur is een constante herinnering aan de schade die we toebrengen aan onze planeet.

De strontgeur van CO2 zou een revolutie teweegbrengen. Politici worden gedwongen om actie te ondernemen. Burgers eisen verandering. Bedrijven investeren in groene technologieën.

De onopgemerkte bedreiging wordt een urgente realiteit. We kunnen de geur niet negeren, we kunnen de gevolgen niet negeren. We móeten handelen.

In een wereld waar CO2 naar stront ruikt, is er geen tijd te verliezen. We pakken het probleem bij de wortel aan, met innovatieve oplossingen en een ijzersterk commitment aan een betere toekomst.

De geur van stront is een wake-up call, een krachtige motivator om onze planeet te redden. In deze nieuwe realiteit is er geen ontkennen meer, geen uitstelgedrag. We staan samen op, en we vechten voor een schonere, gezondere wereld.

De toekomst is in onze handen, en het stinkt naar verandering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Tikkende Klok: CO2, Klimaatrampen, en Onze Dringende Reactie

Ik schrijf u niet als een vreemdeling, maar als een medeburger en diep bezorgd over de toestand van onze planeet. De gegevens zijn onweerlegbaar, de trends onmiskenbaar: onze CO2-uitstoot is op een historisch hoogtepunt, en de gevolgen ontvouwen zich in angstaanjagend real-time. Van ongekende hittegolven en bosbranden tot verwoestende overstromingen en droogtes, de kenmerken van klimaatverandering zijn over de hele wereld ingekerfd.

Ik breng mijn dagen door met het filteren van gegevens, het interpreteren van complexe modellen en het worstelen met de enormiteit van deze uitdaging. Maar de cijfers falen nooit om zich te vertalen in menselijke verhalen - verhalen van ontheemde gemeenschappen, verloren bestaansmiddelen, en een toekomst die op de rand balanceert. Het is een nuchtere realiteit, en een die onmiddellijke actie vereist.

Laten we het eens over wetenschap hebben voor een moment. Het nieuwste IPCC-rapport schetst een somber beeld: CO2-concentraties zijn het hoogst geweest in miljoenen jaren, en de wereldwijde temperaturen volgen een onverbiddelijk opwaartse traject. Elk voorbijgaand jaar brengt nieuwe records, waardoor ecosystemen voorbij hun kantelpunten worden geduwd en de frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden worden versterkt.

Is dit ons lot? Nee. Hoewel de situatie kritiek is, is ze niet onoverkomelijk. Het goede nieuws is dat we het probleem begrijpen, en we hebben de oplossingen. De sleutel ligt in de overgang weg van fossiele brandstoffen, de belangrijkste drijvende kracht achter CO2-uitstoot. Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie zijn niet alleen luchtkastelen; ze zijn kosteneffectieve realiteiten, die wereldwijd snel terrein winnen.

Maar individuele actie doet er ook toe. Elke bespaarde watt, elke vermeden mijl, elke bewuste keuze die we maken draagt bij aan een collectieve verschuiving. Van overschakelen naar duurzaam transport tot het aannemen van op planten gebaseerde diëten, deze ogenschijnlijk kleine stappen vertalen zich in een krachtig domino-effect.

Onthoud, je bent niet alleen. Ontelbare individuen, gemeenschappen en organisaties zijn al bezig met verandering te bewerkstelligen. Sluit je aan bij de beweging, leen je stem, en versterk de oproep tot actie. Neem contact op met uw gekozen functionarissen, ondersteun duurzame bedrijven, en voer betekenisvolle gesprekken binnen uw kringen. Samen kunnen we een golf van verandering creëren die niet genegeerd kan worden.

Dit gaat niet alleen over het beschermen van onze planeet voor toekomstige generaties; het gaat erom een ​​stabiele en welvarende toekomst voor onszelf te verzekeren. De tijd van uitstel is voorbij. Laten we de uitdaging aangaan, innovatie omarmen, en een veerkrachtige, duurzame toekomst voor iedereen opbouwen.

Onthoud, de klok tikt, maar het is nog niet te laat. De kracht om de koers te veranderen ligt in elk van ons. Laten we samen handelen, vandaag.

#Klimaatactie #CO2vermindering #HernieuwbareEnergie #IndividueleImpact #CollectieveVerandering

Aanvullende Bronnen:

Zesde Beoordelingsrapport van het IPCC: https://www.ipcc.ch/

Project Drawdown: https://drawdown.org/

Het Klimaatrealiteitsproject: https://www.climaterealityproject.org/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CO2.NL: De missie om onze planeet te redden

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen waarmee onze planeet vandaag de dag te maken heeft. De wetenschappelijke consensus is duidelijk: de aarde warmt op en menselijke activiteiten zijn de belangrijkste oorzaak. De effecten van klimaatverandering zijn al over de hele wereld voelbaar, met extreme weersomstandigheden, stijgende zeespiegels en bedreigde ecosystemen.

CO2.NL is een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen klimaatverandering. De missie van CO2.NL is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de effecten van klimaatverandering te mitigeren. De organisatie doet dit door:

  • Onderzoek te doen naar de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.
  • Oplossingen te ontwikkelen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
  • Beleidsmakers en het publiek voor te lichten over klimaatverandering.

CO2.NL werkt samen met een partners, waaronder wetenschappers, beleidsmakers, bedrijven en burgers en wij nodigen jullie vooral uit om blogs te schrijven. De organisatie is ervan overtuigd dat we de uitdaging van klimaatverandering alleen kunnen aanpakken door samen te werken.

Enkele concrete acties die CO2.NL onderneemt, zijn:

  • Het ontwikkelen van een plan voor CO2-reductie voor Nederland.
  • Het promoten van hernieuwbare energiebronnen.
  • Het publiek voorlichten over de gevaren van klimaatverandering.

CO2.NL is een belangrijke speler in de strijd tegen klimaatverandering. De organisatie heeft al veel bereikt en zet zich in om in de toekomst nog meer te doen.

Iedereen kan een verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering. Door onze levensstijl te veranderen en bewuste keuzes te maken, kunnen we allemaal bijdragen aan een duurzamere toekomst.

#klimaatverandering #CO2 #duurzaamheid #samensterker