Privacy verklaring

 

Laatste update 01-12-2023

 1. Inleiding

Welkom bij CO2.eu BV ("wij", "ons" of "onze"). Deze privacyverklaring legt uit hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

CO2.eu BV, gevestigd aan [Adres], is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 1. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsinformatie.

 1. Doel van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, waaronder het leveren van onze producten en diensten, klantenservice, facturering, marketingcommunicatie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Onze gegevensverwerking is gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigde belangen en toestemming indien van toepassing.

 1. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen. Dit omvat maatregelen zoals versleuteling, beperkte toegang en regelmatige beveiligingsaudits.

 1. Delen van gegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wettelijk vereist. Wij zorgen ervoor dat deze derden voldoen aan passende beveiligings- en privacyvereisten.

 1. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

 1. Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot, correctie van, verwijdering van en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 11.

 1. Cookies en vergelijkbare technologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt uw cookievoorkeuren beheren via de instellingen van uw browser.

 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

CO2.eu BV, Maasstraat 9, 2991 AD, Barendrecht, info@co2.eu en u kunt ons bellen via 0031-654 78 12 33.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wij raden u aan regelmatig te controleren op updates. De datum van de laatste wijziging wordt bovenaan deze privacyverklaring weergegeven.

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en is bedoeld om transparantie te bieden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.